Εξαργυρώστε μαζί μας το Voucher και κερδίστε τα Ψηφιακά Εργαλεία του μέλλοντος, στην μεγάλη μας κλήρωση στις 28/02/2023!

Πρόγραμμα I
Σκοπός του Προγράμματος
Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:
  • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
  • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
  • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.
Μαζί θα βρούμε τις λύσεις που σας ταιριάζουν σε 3 βήματα!

Βήμα 1/3

Μέγεθος Επιχείρησης
Θα επιλέξουμε το μέγεθος της επιχείρησής σας. Υπολογίζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ): η Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση.

Βήμα 2/3

Κλάδος Επιχείρησης
Θα επιλέξουμε από λίστα, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας.

Βήμα 3/3

Λογισμικό / Λύσεις
Θα επιλέξουμε το είδος του Λογισμικού / Λύσης που θέλετε να αναβαθμίσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εσείς αρκεί να συμπληρώστε στη φόρμα τα στοιχεία σας ώστε ένας εκπρόσωπός μας να επικοινωνήσει μαζί σας.
Δημοσθένους 46 & Τάκη Σινοπούλου 37, Νέα Ιωνία, Τ.Κ.14232. Τηλ. Κέντρο: +30 2102533800